Цайрдсан суулгагдсан хэсгүүд

  • Hot dip galvanized embedded parts

    Цайрдсан суулгагдсан хэсгүүд

    Халуун дүрсэн цайрдсан суулгагдсан хэсгүүд (угсармал суулгагдсан хэсгүүд) нь далд ажилд урьдчилан суулгасан (булсан) бүрэлдэхүүн хэсгүүд юм. Эдгээр нь бүтцийн цутгалтын үед байрлуулсан эд анги, холбох хэрэгсэл бөгөөд дээд давхаргыг тавих үед давхцахад ашиглагддаг.